Sau Tao Shop (Tung Lok Street)

No. 13, Tung Lok Street, Yuen Long, NT

(852) 2217 6665

9.00am to 8.00pm

Sau Tao Shop (Tuen Mun)

Shop 1-2, G/F, Wah Lok Mansion, 2 Tsing Shan Square, Tuen Mun

(852) 2234 5106

8.00am to 7.00pm

Sau Tao Exhibition Hall

12-18 Wang Yip St South, Yuen Long, NT. Hong Kong

(852) 2461 0190

11.00am to 7.00pm

商業夥伴

新順福本著「用誠意、創新意」的宗旨,獲得多家商業策略夥伴的大力支持。
並且成功建立長期合作的夥伴關係,成為多間國際知名品牌的麵食供應商。